โครงการวิ่งโคราชมอเตอร์เวย์ลำตะคอง
ซูปเปอรฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน

จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา

เปิดรับสมัครวิ่ง 24 พ.ค. - 21 มิ.ย. 2565 จัดแข่งขันวิ่ง วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 (ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ปัจจุบัน {{countRegister.x|number:0}} ท่าน)

ตรวจสอบข้อมูล

กำหนดการการแข่งขัน

โคราชมอเตอร์เวย์ลำตะคอง ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน
KORAT MOTOR WAY SUPPERHALF MARATHON

เปิดรับสมัครวิ่ง 24 พ.ค. - 21 มิ.ย. 2565

จัดแข่งขันวิ่ง วันที่ 3 กรกฎาคม 2565

 • ประเภทการแข่งขัน
  Check in / เวลาปล่อยตัว
 • ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน Super half marathon (25 Km.)
  965 THB
  (หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป และชายอายุ 70 ปีขึ้นไป จ่ายค่าสมัคร 50%)
  04:30 น. / 04:45 น.
 • มินิมาราธอน Mini Marathon (13.6 Km.)
  765 THB
  (หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป และชายอายุ 70 ปีขึ้นไป จ่ายค่าสมัคร 50%)
  05:00 น. / 05.15 น.
 • เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run (5 km.)
  565 THB
  (หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป และชายอายุ 70 ปีขึ้นไป จ่ายค่าสมัคร 50%)
  05:45 น. / 06.00 น.
 • ** VIP ทุกประเภทการแข่งขัน **
  2,965 THB

(เวลาอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

VIP ทุกประเภทการแข่งขัน

 • ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญรางวัล,เสื้อพิเศษ,กระเป๋า,ของที่ระลึก

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run

 • ผู้เข้าเส้นชัย Overall 1-5 ชาย-หญิง จะได้รับโล่รางวัล
 • รางวัล 50 คนแรก ชาย-หญิง ได้รับของที่ระลึก
 • ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญรางวัล (ภายใน 1:30 ชั่วโมง)

Mini Marathon (13.6 Km.)

 • ผู้เข้าเส้นชัย Overall อันดับที่1-3 ชาย-หญิง จะได้รับโล่รางวัล เฉพาะลำดับที่ 1 ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญรางวัล
 • ผู้เข้าเส้นชัยลำดับ 1-5 ของทุกรุ่นอายุตั้งแต่ 16-59 ปี จะได้โล่รางวัล
 • ผู้เข้าเส้นชัยลำดับ 1-3 หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้โล่รางวัล
 • ผู้เข้าเส้นชัยลำดับ 1-3 ชายอายุ 70 ปีขึ้นไป จะได้โล่รางวัล
 • ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญรางวัล (ภายใน 2:30 ชั่วโมง)
กลุ่มอายุ (ชาย) 11 กลุ่ม กลุ่มอายุ (หญิง) 8 กลุ่ม
อายุไม่เกิน 15 ปี16-19 ปี อายุไม่เกิน 19 ปี20-24 ปี
20-24 ปี25-29 ปี 25-29 ปี30-34 ปี
30-34 ปี35-39 ปี 35-39 ปี40-49 ปี
40-44 ปี45-49 ปี 50-59 ปี60 ขึ้นไป
50-59 ปี60-69 ปี
70 ขึ้นไป

Super half marathon (25 Km.)

 • ผู้เข้าเส้นชัย Overall อันดับที่1-3 ชาย-หญิง จะได้รับโล่รางวัล เฉพาะลำดับที่ 1 ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญรางวัล
 • ผู้เข้าเส้นชัยลำดับ 1-5 ของทุกรุ่นอายุตั้งแต่ 16-59 ปี ชาย-หญิง จะได้โล่รางวัล
 • ผู้เข้าเส้นชัยลำดับ 1-3 อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง จะได้โล่รางวัล
 • ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญรางวัล (ภายใน 4:00 ชั่วโมง)
กลุ่มอายุ (ชาย) 12 กลุ่ม กลุ่มอายุ (หญิง) 7 กลุ่ม
16-19 ปี20-24 ปี 16-29 ปี30-34 ปี
25-29 ปี30-34 ปี 35-39 ปี40-44 ปี
35-39 ปี40-44 ปี 45-49 ปี50-59 ปี
45-49 ปี50-54 ปี 60 ปีขึ้นไป
55-59 ปี60-64 ปี
65-69 ปี70 ปีขึ้นไป

วิ่งมอเตอร์เวย์ลำตะคอง

กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
 2. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัครหรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
 3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน
 4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ด้านหน้าบริเวณที่มองเห็นหมายเลขวิ่งอย่างชัดเจนตลอดเวลาของการแข่งขัน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
 5. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะ ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด ห้ามใช้ทางลัด
 6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน
 7. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
 8. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดง ความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
 9. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
 10. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมนำจักรยาน, สเก็ต, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรืออุปกรณ์การวิ่งใดๆที่มีลูกล้อ ซึ่งมากจากผู้จัด หรือ พาหนะพยาบาล วิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน 
 11. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
 12. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 13. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 14. ถ้วยรางวัล จะตัดสินยึดผลจากระบบ Gun Time ที่บันทึกอยู่ในระบบชิพจับเวลาเท่านั้น โดยจะมอบให้กับผู้แข่งขันที่สมัครเข้ามาถูกต้องตามกติกา และหมายเลขวิ่งที่เห็นได้ชัด พร้อมทั้งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ครบถ้วน
 15. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
 16. การติดหมายเลขวิ่งผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นใด ที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงกับข้อมูลที่สมัคร จะถือว่านักวิ่งท่านนั้นๆ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 17. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัล ให้แก่ผู้ที่เข้าแข่งขันในระบบอย่างถูกต้องเท่านั้น โดยชื่อ นามสกุล เพศ และปีเกิดจะต้องตรงกับเอกสารตนเอง
 18. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด ทั้งนี้การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน 30 นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการวางเงินมัดจำ 1,000 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ
 19. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับชุดอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ์อื่น ๆ ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม
 20. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน
 21. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขัน

ทางด่วนมอเตอร์เวย์

Location:

ทางด่วนมอเตอร์เวย์ สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นเส้นทาง บางปะอิน-นครราชสีมา

เสื้อที่ระลึก/เหรียญรางวัล

เสื้อที่ระลึก

เสื้อพิมพ์ลาย funrun 5 KM-01

เสื้อพิมพ์ลาย mini 13.6 KM-01

เสื้อแขนกุดพิมพ์ลาย Super Half 25 KM-01กุด

เสื้อพิมพ์ลาย FINISHER-01

เสื้อคอจีนพิมพ์ลาย vip-01

เหรียญรางวัล

ของที่ระลึก

เสื้อพิมพ์ลาย ที่ระลึก Korat Motorway Lam Ta Khong Super Half Marathon-01

แมสก์ ที่ระลึก Korat Motorway Lam Ta Khong Super Half Marathon 2-01

ผ้าบัฟ โคราช มอเตอร์เวย์ลำตะคอง ซุปเปอร์ฮ-0_1

ผ้าบัฟ โคราช มอเตอร์เวย์ลำตะคอง ซุปเปอร์ฮ-0

แมสก์ ที่ระลึก Korat Motorway Lam Ta Khong Super Half Marathon-01

เสื้อพิมพ์ลาย ที่ระลึก Korat Motorway Lam Ta Khong Super Half Marathon 2-01

ผ้าบัฟ โคราช มอเตอร์เวย์ลำตะคอง ซุปเปอร์ฮ-0_0

รางวัลการแข่งขัน

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run (5 km.)

 • ไม่แบ่งรุ่นอายุทั้งเพศชาย –หญิง
 • ผู้เข้าเส้นชัย Overall 1-5 ชาย-หญิง จะได้รับโล่รางวัลพร้อมของที่ระลึก
 • รางวัล 50 คนแรก ชาย-หญิง ได้รับของที่ระลึก
 • ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญรางวัล (ภายใน 1:30 ชั่วโมง)


VIP

ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญรางวัล,เสื้อพิเศษ,กระเป๋า,ของที่ระลึก

มินิมาราธอน Mini Marathon (13.6 Km.)

 • ผู้เข้าเส้นชัย Overall อันดับที่ 1-3 ชาย-หญิง จะได้รับโล่รางวัล เฉพาะลำดับที่ 1 ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญรางวัล
 • ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับ 1-5
  • ประเภทหญิง อายุ 15-59 ปี จะได้โล่รางวัลพร้อมเหรียญรางวัล
  • ประเภทชาย อายุ 15-69 ปี จะได้โล่รางวัลพร้อมเหรียญรางวัล
 • ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับ 1-3
  • ประเภทหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้โล่รางวัลพร้อมเหรียญรางวัล
  • ประเภทชาย อายุ 70 ปีขึ้นไป จะได้โล่รางวัลพร้อมเหรียญรางวัล
 • ชายอายุ 70 ปีขึ้นไป จ่ายค่าสมัคร 50% เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย
 • หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ่ายค่าสมัคร 50% เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย
 • ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1 อายุมากที่สุด ชาย-หญิง จะได้รับโล่รางวัลพร้อมของที่ระลึก
 • ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญรางวัล (ภายใน 2:30 ชั่วโมง)

ซูปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน Super half marathon (25 Km.)

 • ผู้เข้าเส้นชัย Overall อันดับที่ 1-3 ชาย-หญิง จะได้รับโล่รางวัล เฉพาะลำดับที่ 1 ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญรางวัล
 • ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับ 1-5 ตั้งแต่อายุ 16-59 ปี จะได้โล่รางวัลพร้อมเหรียญรางวัล
 • ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับ 1-3 อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง จะได้โล่รางวัลพร้อมเหรียญรางวัล
 • ชายอายุ 70 ปีขึ้นไป จ่ายค่าสมัคร 50% เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย
 • หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ่ายค่าสมัคร 50% เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย
 • ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1 อายุมากที่สุด ชาย-หญิง จะได้รับโล่รางวัลพร้อมของที่ระลึก
 • ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญรางวัลและเสื้อ FINISHER (ภายใน 4:00 ชั่วโมง)

โล่รางวัล